KALİTE BELGELERİMİZ - GICIR HALI YIKAMA ANKARA

Kalite belgelerimiz sizlere yaptığımız işin hem kalitesini hem de kullandığımız ürünlerin markalarını sunarak hangi ürünleri kullandığımı görmenizi istedik.

#KALİTE BELGELERİMİZ

Kalite Belgelerimiz

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi:

ISO 9001 ailesi kalite yönetim standardıdır ve ISO’nun en iyi bilinen standartlarından bazılarını içerir. ISO kalite standartları, şirketlere rehberlik eder ve kaliteyi sürekli iyileştirmek ve müşteri taleplerinin her zaman karşılanmasını sağlamak için gerekli araçlarla donatır. Kalite yönetim sistemi için kriterleri belirleyen ISO 9001, planlama ve organizasyondan liderliğe kadar birçok sürecin iyileştirilmesine katkı sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi:

Enerji kullanımında verimliliği artırmayı amaçlayan bir Enerji Yönetim Sistemi uygulamasında şirketlere rehberlik eder. Sera gazı emisyonlarını en aza indirerek bir kuruluşun enerji giderini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi:

Bu standart, bir gıda güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır. Gıda üretimi için 22002 ve 22001 dahil olmak üzere çok çeşitli standartları bünyesinde barındırmaktadır. Bu standart, gıda üreticileri, restoranlar ve yemek taşıma hizmetleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

Kötü çalışma şartları nedeniyle oluşan iş kazaları ve iş hastalıkları ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Bu sorunu yönetmek için ISO, 45001 standardı geliştirmiştir. Çalışan güvenliği için bir çerçeve sağlar, işyeri tehlikelerini azaltır ve daha güvenli çalışma ortamları sunar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi:

Şirketlerin çevresel sorumluluklarını yönetmeleri için gerekli araçları ve yönergeleri sağlayan bir standartlar ailesidir. ISO 14001 ve bu kategorideki diğer tüm standartlar çevresel sistemlere vurgu yapar. Bu standartlar denetimler, iletişimler, yaşam döngüsü analizi ve çevresel zorluklar gibi araçları kullanır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi:

Şirketlerin karşı karşıya olduğu riskler, ekonomik performans, itibar, güvenlik ve çevresel sonuçlar üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. ISO 31000, riskleri yönetmek için bir çerçeve sağlar. Kuruluşlara iç ve dış denetim programları için rehberlik eder ve kuruluşların fırsatların ve tehditlerin belirlenmesini kolaylaştırarak hedeflere ulaşmasını sağlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi:

27001 standardı siber tehditlerin artmasına yönelik bilgi varlıklarının güvenliğini sağlar. Bu standart, kuruluşların fikri mülkiyet, finansal veriler ve çalışan verileri gibi güven içinde tutulması gereken bilgilerin güvenliğini yönetmelerine yardımcı olur.